CAll Us: 077 077 63 064 / 0161 613 1832

JAK DZIAŁA POWIADAMIANIE TELEFONICZNE?

Poprzez komunikator telefoniczny system alarmowy powiadamia  o zdarzeniach w obiekcie chronionym.

  • powiadamia osoby zainteresowane,
  • przekazuje informacje do firmy, realizującej ochronę fizyczną,
  • służy do konfiguracji i zarządzania systemem alarmowym na odległość.

Komunikator przewodowy, podłączony do linii telefonicznej oraz komunikator bezprzewodowy na kartę GSM  posiada funkcję:

  •  wysyłanie wiadomości tekstowych
  • powiadamiania głosowego,
  • realizację monitoringu w różnych formatach,
  • zdalne programowanie systemu  

Każdy system alarmowy można rozszerzyć o powiadamianie telefoniczne.